Vinkel eller sträcka
 Vinkel
 α  β  γ
°
 Sträcka Värde: mm
 Stockattribut
Bladbredd: mm
Bladlängd: mm
Bladkomb.:
Bladfaktor:
 Bruka
Skala: pixel/mm
Ritnings-
storlek:
h x b
0 mm:  Till vänster
 Till höger
Favoritgrader
Minneslapp
Willy Svenningsson,Datagenten
2011-09-05, willy hos fager.st